خانه » محمدعارف انصاری

محمدعارف انصاری

اینجانب عارف با 29 سال سابقه ی کار درخشان در عرصه ی صنعت فست فود از کارآموزی تا مدیریت و کارآفرینی و ایجاد برند زنجیره ای عارف و همچنین به خاطر عشق و علاقه ی شدید به کار و نوآوری در فستفود به کشورهای مختلفی سفر کرده ام تا دانش غذایی و مدیریت کسب و کار خود را ارتقاء بخشم و موفق شده ام تحصیلات مدیریتی و بازاریابی خود را در دانشکده دمن در ایالت Niedersachsen آلمان با موفقیت به پابان برسانم.

بنده افتخار داشته ام نظاره گر عملکردهای ریاست و اعضای هیئت رئیسه دوره های مختلف از نزدیک باشم.