خانه » روند مرجوعی غذا

روند مرجوعی غذا

در حضور مامور تحویل سفارش، سلامت فیزیکی غذا و جزئیات سفارش مانند تعداد و … را بررسی و در صورت وجود مشکل یا ایراد از تحویل گرفتن آن خودداری کنید. بدیهی است که تحویل گرفتن غذا توسط شما به منزله تایید سلامت فیزیکی آن و تایید جزئیات سفارش خواهد بود.

food-return-process