خانه » روش حمل و نقل غذا

روش حمل و نقل غذا

موتورهای سرویس مجموعه عارف، ظرفیت و شرایط مشخصی برای حمل و جابه‌جایی غذاها دارند.

اگر می‌خواهید غذای سفارش داده شده شما به دست شخص خاصی برسد، حتما نام و نام خانوادگی فرد گیرنده را هنگام سفارش، به شعبه اعلام کنید و بخواهید در محل، غذا را به شخص مورد نظر تحویل دهد.

همکاران ما اجازه ورود به ساختمان را ندارند و موظف هستند غذا را درب اصلی منتهی به خیابان تحویل دهند.

shipping-method