انواع ساندویچ
ساندویچ مخصوص هانی
توضیحات بزودی
58,000 تومان
ساندویچ مرغ و گوشت
توضیحات بزودی
57,000 تومان
ساندویچ رست بیف رویال
توضیحات بزودی
57,000 تومان
ساندویچ مغز و زبان
توضیحات بزودی
55,000 تومان
ساندویچ مرغ و پنیر
توضیحات بزودی
52,000 تومان
ساندویچ هات داگ رویال
توضیحات بزودی
38,500 تومان
ساندویچ هات داگ ویژه
توضیحات بزودی
32,000 تومان
ساندویچ ژامبون مرغ با پنیر
توضیحات بزودی
35,000 تومان
ساندویچ ژامبون گوشت با پنیر
توضیحات بزودی
35,000 تومان
ساندویچ کباب کوبیده
توضیحات بزودی
57,000 تومان
ساندویچ جوجه کباب
توضیحات بزودی
55,000 تومان
ساندویچ ژامبون سرد خانگی
توضیحات بزودی
32,000 تومان
انواع پاستا
پاستا آلفردو
توضیحات بزودی
58,000 تومان
پاستا گوشت
توضیحات بزودی
65,000 تومان
انواع برگر
هانی برگر
توضیحات بزودی
52,000 تومان
چیزبرگر
توضیحات بزودی
59,000 تومان
قارچ برگر
توضیحات بزودی
51,000 تومان
همبرگر ویژه
توضیحات بزودی
48,000 تومان
چیلی برگر
توضیحات بزودی
52,000 تومان
دوبل برگر
توضیحات بزودی
79,000 تومان
چیکن برگر
توضیحات بزودی
49,000 تومان
غول برگر
توضیحات بزودی
110,000 تومان
انواع پیش غذا
سیب زمینی سرخ شده هانی
توضیحات بزودی
15,000 تومان
سیب زمینی مخصوص عارف
توضیحات بزودی
25,000 تومان
سالاد سزار
توضیحات بزودی
45,000 تومان