پیتزا آمریکایی یک نفره
پیتزا مخصوص
توضیحات بزودی
49,500 تومان
پیتزا مخلوط
توضیحات بزودی
47,000 تومان
پیتزا سرآشپز
توضیحات بزودی
49,000 تومان
پیتزا قارچ و گوشت
توضیحات بزودی
55,000 تومان
پیتزا قارچ و مرغ
توضیحات بزودی
49,000 تومان
پیتزا پپرونی
توضیحات بزودی
47,000 تومان
پیتزا سبزیجات
توضیحات بزودی
43,000 تومان
پیتزا پنجره ایتالیایی مربعی
تهران 5×5
توضیحات بزودی
49,000 تومان
پاپاز
توضیحات بزودی
49,500 تومان
پیتزا آمریکایی دو نفره
پیتزا مخصوص دو نفره
توضیحات بزودی
89,000 تومان
پیتزا مخلوط دو نفره
توضیحات بزودی
82,000 تومان
پیتزا قارچ و مرغ دو نفره
توضیحات بزودی
85,000 تومان
پیتزا ایتالیایی خانواده
عارف پیتزا
توضیحات بزودی
129,000 تومان
آلفردو
توضیحات بزودی
92,000 تومان
پالرمو
توضیحات بزودی
105,000 تومان
فورسیزن 3 نفره
توضیحات بزودی
144,000 تومان
برگرها
همبرگر مخصوص عارف
توضیحات بزودی
49,000 تومان
چیزبرگر
توضیحات بزودی
42,000 تومان
قارچ برگر
توضیحات بزودی
42,000 تومان
همبرگر
توضیحات بزودی
39,500 تومان
سوخاری
فیله سوخاری نرمال
توضیحات بزودی
58,000 تومان
فیله سوخاری اسپایسی
توضیحات بزودی
58,000 تومان
کتف سوخاری نرمال
توضیحات بزودی
55,000 تومان
کتف سوخاری اسپایسی
توضیحات بزودی
55,000 تومان
سوپرایزها
عارف گوشت
پیتزای 20 نفره (سفارشی)
89,000 تومان
ساندویچ ها
ساندویچ مخصوص عارف
توضیحات بزودی
54,000 تومان
هات داگ مخصوص
توضیحات بزودی
39,500 تومان
ساندویچ مرغ و قارچ
توضیحات بزودی
39,000 تومان
ژامبون میکس تنوری
توضیحات بزودی
36,500 تومان
پیش غذا
سالاد سزار
توضیحات بزودی
45,000 تومان
سیب زمینی
توضیحات بزودی
12,000 تومان
سیب زمینی با پنیر
توضیحات بزودی
25,000 تومان
نان سیر
توضیحات بزودی
19,000 تومان
قارچ سوخاری
توضیحات بزودی
25,000 تومان
پیاز سوخاری
توضیحات بزودی
25,000 تومان