پیتزا آمریکایی یک نفره
اسپشیال کارنو
توضیحات بزودی
49,500 تومان
مخلوط کارنو
توضیحات بزودی
49,000 تومان
پپرونی پیتزا
توضیحات بزودی
47,000 تومان
میت ماش روم پیتزا
توضیحات بزودی
55,000 تومان
چیکن پیتزا
توضیحات بزودی
49,000 تومان
بیف پیتزا
توضیحات بزودی
65,000 تومان
پیتزا پنجره ایتالیایی مربعی
تهران 5×5
توضیحات بزودی
49,000 تومان
پیتزا ایتالیایی خانواده
عارف پیتزا
توضیحات بزودی
129,000 تومان
ال کارنو
توضیحات بزودی
92,000 تومان
پالرمو
توضیحات بزودی
105,000 تومان
آلفردو
توضیحات بزودی
92,000 تومان
فورسیزن 3 نفره
توضیحات بزودی
144,000 تومان
ساندویچ ها
کارنوویچ
توضیحات بزودی
54,000 تومان
هات داگ مخصوص
توضیحات بزودی
39,500 تومان
ساندویچ قارچ و مرغ
توضیحات بزودی
39,000 تومان
ژامبون میکس تنوری
توضیحات بزودی
39,500 تومان
برگرها
همبرگر مخصوص عارف
توضیحات بزودی
49,000 تومان
چیزبرگر
توضیحات بزودی
42,000 تومان
قارچ برگر
توضیحات بزودی
42,000 تومان
همبرگر ویژه
توضیحات بزودی
39,500 تومان
سوخاری
فیله سوخاری نرمال
توضیحات بزودی
58,000 تومان
فیله سوخاری اسپایسی
توضیحات بزودی
58,000 تومان
کتف سوخاری نرمال
توضیحات بزودی
55,000 تومان
کتف سوخاری اسپایسی
توضیحات بزودی
55,000 تومان
سوپرایزها
عارف بی 2
پیتزا 20 نفره (سفارشی)
89,000 تومان
پیش غذا
سالاد سزار
توضیحات بزودی
45,000 تومان
سیب زمینی مخصوص
توضیحات بزودی
15,000 تومان
سیب زمینی با پنیر
توضیحات بزودی
25,000 تومان
نان سیر
توضیحات بزودی
19,000 تومان
قارچ سوخاری
توضیحات بزودی
25,000 تومان
پیاز سوخاری
توضیحات بزودی
25,000 تومان